Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy.

Aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať o 2% z Vašich daní. Dobre viete, že sa rôznymi spôsobmi snažíme získavať finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia našej materskej školy a preto veríme, že nám aj tento rok pomôžete. Vás to nestojí nič a nám Vaše 2% veľmi pomôžu.

 V minulom roku sme my, ako zamestnanci, spolu s Vami rodičmi spoločne nazbierali 1860 eur, ktoré sme použili na zakúpenie interaktívnej tabule. Veríme, že Vašim zodpovedným prístupom sa nám spoločne podarí tento rok prekonať sumu z minulého roku a tým opäť zlepšiť život Vašich detí v našej materskej škole.

Dovoľte nám upozorniť Vás, že tlačivá:

 

 V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane

 

a

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

si nájdete na  tejto stránke v menu časť tlačivá na stiahnutie alebo priamo v materskej škole od pedagogických zamestnancov.

Prosíme Vás, vypísané a potvrdené tlačivá je nutné odovzdať priamo v materskej škole, nie na daňovom úrade!!!!!!

Nakoľko my – materská škola - musíme urobiť sumár všetkých, ktorí nám poukážu 2%, a iba tieto eurá budú poukázané na materskú školu.

V minulom školskom roku sa nám stalo, že štyria rodičia zaniesli tlačivá na daňový úrad a o tieto peniaze sme prišli.

                                                                 

                                              Srdečne Vám ďakujeme spolu s Vašimi detičkami.

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 
 
„Celý rok sa chceme hrať, nové veci poznávať, pozývame detičky do tej našej školičky.“

                         

 

Vážení návštevníci stránky, milí rodičia.

 

Vítame Vás na našej internetovej stránke, ktorá vznikla za účelom priblížiť Vám život a dianie v našej materskej škole. Prostredníctvom Vašich a našich podnetov by sme chceli skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť naše triedy širšiemu okruhu ľudí. Dozviete sa  akým spôsobom Vaše deti trávia deň.

 

Prirodzenou súčasťou stránky budú informácie o dianí obrazovou formou, ktorá je najlepšou výpoveďou o výsledkoch práce detí a učiteliek. Snažíme sa deťom vytvoriť predovšetkým podnetné prostredie, v ktorom sa nielen veľa naučia, ale v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie, aby prekonali bariéru odluky od Vás počas Vašich pracovných povinností.

Verím, že si nájdete na stránke informácie, ktoré zaujmú práve Vás.