Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc a naplní ich niečim špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.                             Kolektív zamestnancov MŠ.

 

Oznamujeme rodičom, že pre znížený stav  detí počas vianočných prázdnin je materská škola ZATVORENÁ.

 
 
„Celý rok sa chceme hrať, nové veci poznávať, pozývame detičky do tej našej školičky.“

                         

 

Vážení návštevníci stránky, milí rodičia.

 

Vítame Vás na našej internetovej stránke, ktorá vznikla za účelom priblížiť Vám život a dianie v našej materskej škole. Prostredníctvom Vašich a našich podnetov by sme chceli skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť naše triedy širšiemu okruhu ľudí. Dozviete sa  akým spôsobom Vaše deti trávia deň.

 

Prirodzenou súčasťou stránky budú informácie o dianí obrazovou formou, ktorá je najlepšou výpoveďou o výsledkoch práce detí a učiteliek. Snažíme sa deťom vytvoriť predovšetkým podnetné prostredie, v ktorom sa nielen veľa naučia, ale v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie, aby prekonali bariéru odluky od Vás počas Vašich pracovných povinností.

Verím, že si nájdete na stránke informácie, ktoré zaujmú práve Vás.