„Každé dieťa je iné a preto potrebuje individuálnu pozornosť.                                                            Každý, kto je rodičom, vie, ako jedinečné je každé dieťa.“                                      

(W. H. Thomas)