Vážení rodičia.

Dňa 6.9.2018 o 15.00 hod. vo štvrtok sa v Zajačikovej triede  bude konať plenárne rodičovské združenie, na ktorom sa dozviete dôležité informácie o chode a akciách  materskej školy. Schvaľovať sa bude financovanie, prevádzková doba a iné dôležité veci.  Vaša účasť je preto veľmi dôležitá.                                                                        Po ukončení plenárneho rodičovského združenia sa budú konať krátke stretnutia      v jednotlivých triedach s Vašimi pani učiteľkami.  

Detičky zostávajú počas združenia vo svojich triedach.             

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 
 
„Celý rok sa chceme hrať, nové veci poznávať, pozývame detičky do tej našej školičky.“

                         

 

Vážení návštevníci stránky, milí rodičia.

 

Vítame Vás na našej internetovej stránke, ktorá vznikla za účelom priblížiť Vám život a dianie v našej materskej škole. Prostredníctvom Vašich a našich podnetov by sme chceli skvalitniť spoluprácu školy a rodiny, reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade zviditeľniť naše triedy širšiemu okruhu ľudí. Dozviete sa  akým spôsobom Vaše deti trávia deň.

 

Prirodzenou súčasťou stránky budú informácie o dianí obrazovou formou, ktorá je najlepšou výpoveďou o výsledkoch práce detí a učiteliek. Snažíme sa deťom vytvoriť predovšetkým podnetné prostredie, v ktorom sa nielen veľa naučia, ale v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie, aby prekonali bariéru odluky od Vás počas Vašich pracovných povinností.

Verím, že si nájdete na stránke informácie, ktoré zaujmú práve Vás.