V dňoch od 1.10.- 5.10. 2018 prebiehal v našej MŠ

„ Týždeň európskeho športu“.  P. učiteľky  Matušková a Višňovská vypracovali projekt , ktorého úlohy sa realizovali po celý týždeň. Každý deň deti plnili rozmanité športové aktivity , v rôznom športovom prostredí. Aktivity boli zamerané na rozvoj telesných a pohybových zručností detí a ich vykonávaním si deti stimulovali a rozširovali svoje pohybové kompetencie. Každý deň navštívili iný športový areál (Telocvičňa ZŠ, posilňovňa CVČ, futbalový štadión, prírodná posilňovňa na Kaplnke) ,kde si vyskúšali rozličné športové disciplíny a zoznámili sa so športovým náradím.

Pohyb je pre deti prirodzený a je neoddeliteľnou súčasťou ich života . My sme im predstavili pohyb ako súčasť ich zdravého životného štýlu.

 

Dňa 23.10.2018 príde do našej materskej školy milá návšteva. Zo svojim programom nás poteší TÁRAJKO A POPLETAJKA. Detičky sa už veľmi tešia.                              Finančne akciu zabezpačí ZRŠ.