Plaváreň nás čaká.....                      V týždni od 14.1.- 18.1.2019 sa Včielky, Zajkovia a Sovičky zúčastnia predplaveckého kurzu na Plavárni v Púchove.

V uponáhľanom predvianočno období si na detičky našla čas stará mama Leušky Vršanovej.                Pani Dóciová ukázala deťom, ako sa u nich doma zachovávajú vianočné tadície - pečenie vianočných oblátok. Deti sa oboznámili s ich prípravou a veru im teta dala aj ochutnať.                                                                                         Ďakujeme stará mama.

Aj tak budem záchranár                                                        3.12.2018 si bola Zdenka Bugalová zo Zajačikovej triedy prevziať ocenenie za druhé miesto vo výtvarnej súťaže z rúk prednostu OU Bytča Mgr.et Mgr.Andreja Galla, MBA.                                    Srdečne Zdenke gratulujeme.