VTÁČIE KŔMIDLÁ...
 
POĎAKOVANIE patrí všetkým rodinám, ktorí sa zapojili do našej akcie a zhotovili kŕmidlá !
 
Kŕmidlá budú teraz i budúce zimné obdobia rozvešané v školskej záhrade!
 
V rámci plnenia úloh z environmentálnych úrovní, budeme s deťmi vtáčikov prikrmovať
 
a sledovať spôsob života a hľadania potravy v tomto, pre nich, neľahkom období...
 
Ďakujeme rodinám týchto detí :
 
KURIATKÁ- Kubáň Filipko, Komačková Gabika, Mendelová Nikolka, Šedivé Anetka
 
a Barborka
 
LIENKY – Korenák Jojko, Lukáčová Karolínka, Salajková Sofinka, Sulíková Sáška
 
ŽABKY – Dzúriková Miška 2ks, Mičúchová Kiarka, Pazúriková Emmka.
 
ZAJKOVIA –Balušík Petrík, Hozák Petrík, Sulíková Silvia.
 
SOVIČKY – Adamová Laurinka, Benko Danko, Motyčík Majko, Štefún Maťko, Valčuha
 
Jurko
 
VČIELKY – Bučko Lukas, Gergely Aďo, Hrušková Terezka, Chudej Peťo, Kubalová Ninka,
 
Kubicová Melanka, Kypús Jarko, Verešovci Paľko a Šimonko, Zatloukalová Rebeka, Tiso
 
Filipko.
 
TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU !
 
 
Revitalizácia detského dopravného ihriska
 
 V pondelok 2. júna bolo v našej materskej škole na Dostojevského ulici od rána rušno.
 
 Všetci sme sa chystali na slávnostné otvorenie revitalizačného detského ihriska vďaka podpore 
 
Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii PONTIS a Mesta Bytča. Táto udalosť bola o to väčšia 
 
preto, lebo bola spojená s oslavou MDD.
 
Po krátkych príhovoroch nastalo slávnostné prestrihnutie pásky pánom primátorom Miroslavom 
 
Minárčikom za prítomnosti hostí nášho mesta a zástupcov Kia Motors Slovakia.
 
Túto slávnostnú chvíľu spestrili deti z tried Včielok, Hviezdičiek a Slniečok svojím kultúrnym 
 
programom.
 
Záver patril všetkým deťom našej MŠ, ktorí si svoje znalosti z dopravy overovali na bicyklíkoch, 
 
kolobežkách a trojkolkách na novom peknom dopravnom ihrisku riadenom príslušníkmi mestskej 
 
polície.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zapojili do tohto projektu, hlavne našej pani 
 
riaditeľke J.Ritnošíkovej, vďaka ktorej môžeme v budúcnosti kvalitnejšie plniť výkonové štandardy
 
ŠKVP z dopravnej výchovy.
 
                                                    Melánia Fulmeková